Odstúpenie od kúpnej zmluvy


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite nám tento formulár.


Predávajúci:

GURUHOKEJ s.r.o, zastúpená: Ing. Štefan Leško, sídlo: Šemša 83, Košice - okolie 044 21, Vedená: OR SR KE I, oddiel Sro, Vložka číslo: 16955/V, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 36 596 779, DIČ: 2022045036, telefón: +421 903 629 439, email: eshop@guruhokej.skKupujúci:


Týmto oznamujem že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:


Číslo faktúry: ________________________________________________________


Názov tovaru: ________________________________________________________


Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________


Meno a priezvisko kupujúceho: _______________________________________________


Adresa kupujúceho: ________________________________________________________


Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________


Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________


Dátum: ___________________


Podpis: ____________________